Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

Възстановяване на точки

Допълнителното обучение за възстановяване на контролни точки е предназначено за водачи, на които са отнети част от контролните точки поради извършване на нарушения.

Максималния възможен брой за възстановяване на контролни точки е 13 за период от 1 година.

За записване в такъв курс е необходимо водачите да отговарят на следните условия

• да възстановяват за първи път контролни точки, или да е изминала минимум една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки;

• да не са им отнети всички контролни точки.

Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа. Занятията се провеждат в Събота от 09:00 часа в учебния център.

Учебната програма е базирана на държавните изисквания за провеждане на този вид обучение, като е обогатена с допълнително мултимедиино съдържание. Целта на обучението е водачите да осъзнаят огромната отговорност, която поемат върху плещите си сядайки зад волана, както и изключително тежките последствия при подценяване на рисковете в процеса на управление на автомобил.

След приключване на допълнителното обучение, водачите не полагат изпит. Те получават удостоверение за преминато допълнително обучение, с което възстановяват контролните си точки в КАТ.

Записването за курс за възстановяване на отнети контролни точки може да бъде извършено най-късно до края на работния ден в Четвъртък, предхождащ избраната от вас Събота.

Необходимите документи, които трябва да представите за записване са:

• лична карта
• свидетелство за управление на МПС
• контролен талон (акт или наказателно постановление, които го заместват)
• справка за нарушенията на водача (издава се от КАТ)