Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

Категория CE

КАТЕГОРИЯ "CE"

Шофьорска книжка от категория "СЕ" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке

• без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания за започване на курса


За да започнете курса за категория "СЕ" се изисква минимум една година от придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория „С” и навършени 21 години.

Необходими документи за записване

• Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
• Копие от свидетелство за управление на МПС и копие на контролен талон;
• Копие на лична карта;
• Снимка размер 3см/4см;

Обучение


Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно с професионална програма, специално разработена за целта. Продължителността му е 4 учебни часа. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане. По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

Управлението на автомобила се провежда на полигон, по пътища в населено и извън населено място. Продължителност - 16 уч. часа. Автомобилът, който ще управлявате е Мерцедес Актрос, снабден с множество екстри (АВS, хидроусилвател на волана, климатик, постоянно включена странична камера, камера за задно виждане, пълен ел. пакет и много други), които спомагат за лесно обучение и безпроблемно упрвление. Прикачено към него е двуосно ремарке с централно разположени оси, с което елементите на полигона се изпълняват изключително лесно.

Изпити


• Вътрешен изпит по теория и вътрешен изпит по управление на автомобила. Държат се пред комисия от учебния център;

• Държавен изпит по теория и държавен изпит по управление. Провеждат се от инспектори на ИА „Автомобилна администрация”;

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит се състоят в решаване на изпитен тест, съдържащ един лист с общо 15 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 32. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 28 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 20 минути.

Практическият изпит се състои в две части:
• полигон – изпълнение на елементи по прикачване и откачване на ремаркето и движение на заден ход;
• управление на автомобила в населено място в продължение на 45 минути;

Продължителност на курса


Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 11 учебни дни.

За да се явите на Държавен изпит по теория е необходимо успешно издържан вътрешен изпит по теория.

За да се явите на Държавен изпит по управление е необходимо успешно издържан Държавен изпит по теория и успешно издържан вътрешен изпит по управление.