Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

Категория BE / BE78 - Автоматик

КАТЕГОРИЯ "BE"

Шофьорска книжка от категория "ВЕ" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили с прикачено ремарке.

Автомобил с ремарке:
• състав от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория "В" и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 кг. Категория "ВЕ" позволява управление на пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория "B" и ремарке с маса, надвищаваща 750 кг;

Изисквания за започване на курса


За да започнете курса за категория "ВЕ" се изисква катекория "В".

Необходими документи за записване

• Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
• Копие от свидетелство за управление на МПС;
• Снимка размер 3см/ 4 см;

Обучение


Курсът е само практически. Управлението се провежда на полигон и в населено място. Провежда се с автомобил Опел Фронтера с прикачено двуосно ремарке с допустима максимална маса 2000 кг., което прави лесно изпълнението на елементите от полигона.

Изпитът се състои от 2 части:
• полигон - изпълнение на елементи по прикачване на ремарке и движение назад;
• практическа - управление на автомобил с ремарке в градски условия;

Продължителност на курса


Общата продължителност на обучението и вътрешния изпит е около 10 учебни дни. За да се явите на Държавен изпит по управление е необходимо успешно издържан вътрешен изпит по управление.