Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

Категория B / B78 - Автоматик

КАТЕГОРИЯ "B"

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили.

Лек автомобил:
• Моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници без мястото на водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;"

Изисквания за започване на курса


За да започнете курса за категория "В" се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Необходими документи за записване

• Ксерокопие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
• Ксерокопие на лична карта (двустранно);
• Медицинско свидетелство за категория "В" (издава се от личния лекар);
• Снимка размер 3/4 см. - 1 бр;

Обучение


Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно с професионална програма, специално разработена за целта. Продължителността му е 40 учебни часа. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане.

По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.Управлението на автомобила се провежда на полигон, по пътища в населено и извън населено място, и автомагистрала.

Продължителност - 31 уч. часа. Автомобилът, който ще управлявате е Опел Корса, снабден с множество екстри (АВS, хидроусилвател на волана, климатик, парктроник и много други), които спомагат за лесно обучение и безпроблемно упрвление.

Изпити


• Вътрешен изпит по теория и вътрешен изпит по управление на автомобила. Държат се пред комисия от учебния център;
• Държавен изпит по теория и държавен изпит по управление. Провеждат се от инспектори на ИА „Автомобилна администрация”;

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит се състоят в решаване на изпитен тест, съдържащ три листа с общо 45 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 97. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 87 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

Практическият изпит се състои в управление на автомобила в населено място в продължение на 20-25 минути.

Продължителност на курса


Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 22 учебни дни. За да се явите на Държавен изпит по теория е необходимо успешно издържан вътрешен изпит по теория и навършени 17 години и 11 месеца. За да се явите на Държавен изпит по управление е необходимо навършени 18 години, успешно издържан Държавен изпит по теория и успешно издържан вътрешен изпит по управление.