КАТЕГОРИЯ АM

Шофьорска книжка от категория "АМ" дава право на водача за управление на мотопед.

Мотопеди:
Дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Изисквания за започване на курса

Кандидата да има навършени 15 години и 11 месеца;

Необходими документи за записване

• Ксерокопие на лична карта (двустранно)
• Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
• Снимка в размер 3см/4см („паспортен” размер) – 1 бр

Продължителност на курса

Продължителност на курса - около 15 дни. За да се явите на Държавен изпит са ви необходими 16 навършени години.

Обучение

Пълен теоретичен курс (36 учебни часа). Обучението се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно от професионална програма, специално разработена за целта. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане. По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

Курсът включва теоретична подготовка и вътрешен изпит по теория. Решава се изпитен тест, съдържащ три листа с общо 37 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 84. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 75 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути

Изпити

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит – теория. Тест.

Цени

Информация за актуални цени на курса можете да получите във ВЪПРОСИ.