КАТЕГОРИЯ С

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили:

•  моторни превозни средства, различни от тези в категории "D1" или "D", чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници без мястото на водача;

•  моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;

Изисквания за започване на курса

За да започнете курса за категория "С" се изисква свидетелство за управление на МПС от категория „В”, а от 19 ЯНУАРИ 2013 год. и навършени 21 години. За курсистите, започнали курса преди тази дата ограничението не важи.

Необходими документи за записване

•  Ксерокопие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
•  Психологическо свидетелство за категория "С" - оригинал;
•  Ксерокопие на лична карта (двустранно);
•  Ксерокопие на шофьорска книжка и контролен талон;
•  Медицинско свидетелство за категория "С" (издава се от поликлиника);
•  Снимка размер 3/4 см. - 1 бр;

Обучение

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно с професионална програма, специално разработена за целта. Продължителността му е 14 учебни часа. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане. По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

Управлението на автомобила се провежда на полигон, по пътища в населено и извън населено място. Продължителност - 20 уч. часа. Автомобилът, който ще управлявате е Мерцедес Актрос, снабден с множество екстри (АВS, хидроусилвател на волана, климатик, постоянно включена странична камера, камера за задно виждане, пълен ел. пакет и много други), които спомагат за лесно обучение и безпроблемно управление.

Изпити

•  Вътрешен изпит по теория и вътрешен изпит по управление на автомобила. Държат се пред комисия от учебния център;

•  Държавен изпит по теория и държавен изпит по управление. Провеждат се от инспектори на ИА „Автомобилна администрация”;

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит се състоят в решаване на изпитен тест, съдържащ два листа с общо 30 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 66. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 57 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 30 минути.

Практическият изпит се състои в управление на автомобила в населено място в продължение на 45 минути.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 12 учебни дни.

За да се явите на Държавен изпит по теория е необходимо успешно издържан вътрешен изпит по теория.

За да се явите на Държавен изпит по управление е необходимо (навършени 21 години след 13.01.2013г.), успешно издържан Държавен изпит по теория и успешно издържан вътрешен изпит по управление.

Цени

Информация за актуални цени на курса можете да получите във ВЪПРОСИ.