КАТЕГОРИЯ АM

Шофьорска книжка от категория "АМ" дава право на водача за управление на мотопед.

Мотопеди:
Дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Изисквания за започване на курса

Кандидата да има навършени 15 години и 9 месеца;

Необходими документи за записване

• Ксерокопие на лична карта (двустранно)
• Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
• Снимка в размер 3см/4см („паспортен” размер) – 1 бр

Продължителност на курса

Продължителност на курса - около 30 дни. За да се явите на Държавен изпит са ви необходими 16 навършени години.

Обучение

Пълен теоретичен курс (36 учебни часа) и практически курс (20 учебни часа).

Теоретичното обучението се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно от професионална програма, специално разработена за целта. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане. По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

Практическата подготовка се провежда на учебна площадка (полигон) и в населено място.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка и вътрешен изпит по теория и практика. Решава се изпитен тест, съдържащ три листа с общо 37 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 84. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 75 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути. Практическият изпит се провежда на полигон, като се изпълняват 4 групи упражнения. При успешното им изпълнение, изпитът продължава с курмуване в градски условия, в продължение на 25 минути.

Изпити

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит – теория. Тест.

Вътрешен практически изпит и държавен изпит- управление на полигон и в градски условия.

Цени

Информация за актуални цени на курса можете да получите във ВЪПРОСИ.