ПРОВЕРКА НА ИЗПИТНИ РЕЗУЛТАТИ
Теоретичното обучение, провеждащо се в учебния център на автошколата, е под формата на лекции, онагледени мултимедийно с професионална програма, специално разработена за целта. Продължителността му е 40 учебни часа. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане.

По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

След успешно полагане на вътрешен теоретичен изпит в учебния център, курсистът се записва за полагането и на външен такъв в сградата на Държавна автомобилна инспекция (ДАИ). И при двата изпита, кандидадът решава по една листовка за съответната категория. Сайтът, на който се извършва проверката на знанията е avtoizpit.com

Резултатът от проведения изпит може да се провери след изписване на баркода на ваучера, получен преди съответната проверка